Resan till en mänskligare och rättvisare värld!

Bli medlem | gåva

Bli Grunden medlem idag!!!

Grunden är en religiöst och partipolitiskt oberoende intressepolitik förening för människor med intellektuella funktionshinder.

För att vara med på Grunden aktiviteter måste man vara medlem, antingen i en av våra lokalföreningar eller direktansluten till riksföreningen.

De olika lokalföreningarna avgör själva vilka aktiviteter de genomför på lokalplanet. Bor du i närheten av en lokalföreningen kan du ta kontakt med någon i styrelsen för att få reda på vad Grunden gör på din ort. I annat fall kan du ringa till Rikskansliet och bli riksansluten; då kan delta på våra olika riksaktiviteter. OBS: om du är medlem i en lokalförening räknas du automatiskt som medlem även i riksföreningen.

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i en lokal Grundens förening varierar, beroende på vilken förening det är. Av den lokala medlemsavgiften går 10 kronor till riksföreningen (direktanslutna riksmedlemmar betalar 10 kronor direkt till rikskansliet). Om du bor på en ort utan egen lokal Grunden- förening, kan du bli direktansluten medlem direkt i Riksorganisationen genom att betala in 10 kr på bankgirot nedan. (Glöm inte att ange ditt namn och din adress i så fall!) Alla medlemmar får Grunden-Tidning fyra gånger om året.

…………………………………………………………………..

Ge en gåva

Du kan stödja Riksföreningen Grunden Sverige genom en gåva till:

Bankgiro 672 – 8752

Gåvan kommer att användas till att utveckla verksamhet men även till olika mindre projekt.

 

För mer information:

Emily Gunnarsson (ansvarig för medlemsregistret)

Telefon: 031-7072065

e-post: emily@riksgrunden.se

………………………………………..