Resan till en mänskligare och rättvisare värld!

Demokrati och Vardagsmakt

Vi har fått pengar från Arvsfonden till ett 3 årigt projekt: att bygga upp Grundens Riksförening.

Malin Asztély och Hans Lindblom är projektledare som fått möjlighet att få lön istället för pension. Vi har själva skrivit projektet och driver det tillsammans med våra coacher.

I Nationella Projektet arbetar vi för att hjälpa nya föreningar som delar Grundens filosofi, att starta upp.

Projektet har i september månad 2009 genomfört en husbilsturné med syfte att kunna nå dem som inte har möjlighet att komma till Göteborg. Vi träffade politiker och hade även torgmöten där vi pratade om Grundens filosofi och spelade musik.

Resultatet av vår resa blev bland annat att en förening i Karlsborg som heter Fyrtornet vill bli en del av Riksföreningen.

Vi fick även mycket bra respons på våra möten, syntes i media och fick massor av nya kontakter!

Det finns hittills 20 föreningar inom Riksföreningen Grunden Sverige, de håller till i södra delen av Sverige:

Malmö, Sösk (Sydöstra Skånes Kommuner), 10:an Laholm, Skaraborg, Trollhättan/DUF och Grunden Göteborg bland andra.

Vi har haft ett konstituerande möte där Riksföreningen Grunden Sverige bildats och dess styrelse valts.

I maj månad 2010 skall det första årsmötet för Riksföreningen vara, då kommer våra stadgar att godkännas.