Resan till en mänskligare och rättvisare värld!

Riksföreningen Grundens Årsmöte 2017

Posted on Maj 15, 2017

Hej alla!!

På lördag den 20 maj är det Riksföreningen Grundens Årsmöte

Tid/dag  lördag kl. 12:00 – 16:00

plats  Svangatan 4A Göteborg

 

Dagordning

Plats:Årsmöte den 20 Maj 2017 på Svangatan 4 a

§1.Riksordförandet öppnar mötet.

§2.Val av Årsmöte ordförande

§.Val av Årsmöte Sekreterare

§4.Val av 2 protokolljusterare&Rösträknare

§5.Fastställande av röstlängd (Vi räknar vilka som har rösträtt)

§6.Kan årsmötet godkänna Dagordningen

§7.En tyst minut för dom medlemmar som har lämnat oss under året

§8.Riksföreningens Verksamhetsberättelse

§9.Riksföreningens Verksamhetsplan

§10.Riksföreningens Ekonomiska Redovisning &Revisorns berättelse

§11.Notioner.
A.Bordlagda motioner(Förra årets förslag)
B.Årets motioner (Förslag som kommit in till detta årsmöte)

12.Medlemsavgift

13.Val av styrelse till Riksföreningen
A.Ordförandeval
B.Val av 5 ordinarie Styrelseledamöter
C.Eventuellt Fyllnadsval 1 styrelseledamot

14.Val av Revisor

15.Avtackningar

16.Årsmötet avslutas

Riksföreningens kongress Sverige 2017